Taideparlamentti

Aika: tiistai 13.2.2018 klo 10 – 17
Paikka: Marina Congress Center, Europaea-sali, Helsinki

OHJELMA
Klo  
9.00 Ilmoittautuminen, aamukahvi ja dj/vj lämmittelee yleisöä
Taideparlamentin puhemiehenä erityisasiantuntija Henri Terho
10.00 Tervetuloa, Risto Ruohonen, taideneuvoston puheenjohtaja
10.15  Taiteen edistämisen tulevat painopisteet, ylijohtaja Riitta Kaivosoja,opetus- ja kulttuuriministeriö
10.30  Taidepoliittinen paneeli: Kansanedustajat keskustelevat taiteen merkityksestä yhteiskunnassa, moderoijana taideneuvoston jäsen Paulina Ahokas 
11.15 Taideneuvoston kyselytunti
Taideneuvoston jäsenet vastaavat osallistujien kysymyksiin 

12.15  Taiteen muutokset tarvitsevat rahoituksen muutoksia,
kuvataiteilija, professori Salla Tykkä

12.30 Taiteen äärellä tavataan, johtaja Minna Sirnö
Yhteenveto ja johdattelua iltapäivään
13.00  Lounas
14.00 Taidetoimikuntatyön tulevaisuustyöpaja: teemoina Taidetoimikunta 2.0 ja Laadun arviointi
16.00 Päätössanat, taiteen tukemisen päällikkö Esa Rantanen

Cocktail ja musiikkia, isäntinä Risto Ruohonen ja Minna Sirniö
Tilaisuus päättyy klo 17.00

Konstparlamentet

Tid: Tisdagen den 13 februari 2018 kl 10 – 17
Plats: Marina Congress Center, Europaea-salen,  Helsingfors

PROGRAM
Klo  
9.00 Registrering, morgonkaffe och dj/vj värmer upp publiken
Konstparlamentets talman är specialsakkunnig Henri Terho
10.00 Välkomstord, Risto Ruohonen, konstrådets ordförande
10.15  Konstfrämjandets framtida tyngdpunkter, överdirektör Riitta Kaivosoja, undervisnings- och kulturministeriet
10.30  Konstpolitisk panel: Riksdagsledamöter diskuterar konstens betydelse i samhället, moderator är konstrådets medlem Paulina Ahokas 
11.15 Konstrådets frågetimme
Konstrådets medlemmar svarar på deltagarnas frågor 

12.15  Förändringar i konsten kräver förändringar i finansieringen,
bildkonstnär, professor Salla Tykkä

12.30 Samling kring konsten, direktör Minna Sirnö
Sammanfattning och inledning till eftermiddagen
13.00  Lunch
14.00 Framtidsworkshop för konstkommissionernas arbete: teman är Konstkommissionen 2.0 och Kvalitetsbedömning
16.00 Avslutningsord, chef för konststöd Esa Rantanen

Cocktails och musik, värdar Risto Ruohonen och Minna Sirnö
Evenemanget slutar kl. 17.00.